Sok olyan fejlesztési elképzelés megvalósításához tettük meg az „első lépéseket”, vagy készítettük elő, melyeket nemcsak a saját körzetemben (5.sz.), de a település egészére nézve fontosnak találok. Települési szinten az egyik legfontosabbnak a csapadékvíz elvezetés megoldását tartom. Ezért szorgalmazom az ez irányú terveztetéseket, hogy pályázati lehetőség esetén azonnal indulni tudjunk, mert ehhez igen sok pénz szükséges, s ezt csak pályázatokból remélhetjük. A terveztetés első lépéseként a testület a 2015 decemberi ülésén elfogadta a közbeszerzési eljárás megindítását a település egész területére vonatkozó felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány késztésére.

 

Másik szívügyem a város játszótereinek biztonságossá tétele. A testületben támogatást nyert és meg is valósult 2015-ben az Alföldi utcai játszótér körbekerítése meg is történt, itt már nem kell félni attól, hogy egy kisgyermek óvatlanul kiszaladhat az úttestre. Átnézettük, javítottuk, szükség esetén cseréltük a játszóterek eszközeit balesetvédelmi szempontból, megszereztük mindegyikhez a TÜV minőségi igazolásokat is.

2014 végén kihelyeztünk szabadtéri fittness eszközöket is, amiket felnőttek is használnak. Érthetetlen viszont, hogy vannak, akik abban lelik örömüket, hogy a kisgyermekek játékait, a játszótéri eszközöket megrongálják!!! Igyekszünk ez ellen védekezni a jövőben, például térfigyelő kamerák telepítésével.

Jelenleg három játszóterünk van, az Alföldi utcai, a Magtár téri és Szilason az Állomás utcai. Ennyi nem elegendő egy ekkora településen, hosszú távú célkitűzésem, hogy még legalább további egy jól felszerelt játszótér kialakítása valósuljon meg az elkövetkezendő években.

 

Egyébként is fontosnak érzem, hogy legyen minél több olyan közösségi tér a városban, ahol a lakosság össze tud jönni, beszélgetni, kiülni, gyerekekkel, vagy gyerekek nélkül. Ezzel is szeretném Kerepest kimozdítani az alvóvárossá merevedett állapotából. Nyitott vagyok a lakosság javaslataira, észrevételeire, hiszen ők tudják a legjobban a környezetük igényeit. A város honlapján található email címemre szívesen várom az észrevételeket, a konstruktív kritikákból pedig igyekszem tanulni.

 

Nemcsak a körzetem lakóinak, de úgy gondolom, hogy az egész településnek fontos a Hegy utcai járda folytatása, ezért igyekszem én is ezt a beruházást sürgetni. Egyelőre csak Szabó Magda emlékművéig tart a járda, s onnantól már csak az úttesten lehet gyalogosan közlekedni a Szőlő utca felé. Ismerve a lejtőn eleve felgyorsuló gépkocsikat, ez igen veszélyes. A járda folytatásának a tervezése megtörtént, december végén kaptuk meg az engedélyes terveket, várjuk annak jogerőre emelkedését. A megvalósításhoz be kell még állítanunk a szükséges összeget a 2016-os költségvetésbe. A járda folytatását abból a pénzből szerettük volna megvalósítani még a 2015-ös évben Nagy László és Szabó Anikó képviselőkkel közösen, melyet egy korábbi testületi döntés értelmében a képviselők a saját területeik fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szánhattak. A fejlesztéssel leginkább érintett három körzet képviselőinek összefogása a 2016-os évben is érvényes lesz és reményeink szerint még az első félévben megépülhet teljes szakaszon a járda.

 

2015-ben az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésével kapcsolatos egyeztetés volt a fő feladatunk. Kötelezően, minden településnek el kellett készíteni ezt a kötetnyi tanulmányt, ami részletesen tartalmazza a város hosszú távú, 10-20 évre előre tekintő terveit, településfejlesztési elképzeléseit, és az akció-területeket. A munkálatokba nagyon sokan részt vettek, azonban oroszlánrészét a főépítész asszony végezte. A stratégia megléte (azon túl, hogy kötelező) azért is fontos, mert a pályázatoknál ezzel tudjuk igazolni, hogy nem hirtelen ötlet vezérelte a pályázatunkat, hanem megtervezett, a városképbe körültekintően beillesztett elképzelés alapján szeretnénk valamit megvalósítani.

 

Képviselőtársaimhoz hasonlóan én is támogattam és nagyon örülök, hogy a település megegyezett a fafaragó művész Horváth házaspárral, akik életjáradék fejében Kerepesnek ajándékozták hosszú életművük művészi remekeit, amely így egyben maradhat és művészi értékével a települést gazdagítja.  Remélhetőleg a közeljövőben egy kiállítás keretében megismerkedhet a nagyközönség az életmű néhány gyönyörű példányával.

 

Az említetteken kívül természetesen én is, és a bizottságunk tagjai is folyamatosan foglalkozunk a város többi napirendre kerülő ügyével, kezdve az iskolabővítéssel kapcsolatos feladatokkal. Közösségi terek mellett több városi intézményre is szükségünk lenne, én személy szerint szívesen látnék egy minden igényt kielégítő önálló városi könyvtárat is. Fontosnak tartom, hogy az ivóvízminőség javító projekthez hasonlóan több közös projekt valósulhasson meg a szomszédos településekkel. (pl: szennyvízelvezetés, kerékpárút kialakítás). Nagy volumenű beruházásokra a települések kis százaléka olyan szerencsés, hogy ne szoruljon külső segítségre, főleg komplex nagy fejlesztéseknél fontos az összefogás. Pest megye egyébként sincs eleresztve pályázati lehetőségekkel, a meglévő pályázatoknál jellemzően alacsony a támogatási intenzitás, és kiélezett harc folyik a települések között még ezekért is nyilván.

Scroll to Top