HATÁROZAT 685/2016. (XII. 14.)

Tárgy: Felhívás közkegyelmi törvény elfogadására

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Kerepes Város Önkormányzata által kezdeményezett Felhívást a közkegyelmi törvény elfogadásáról támogatja.

2./ A Képviselő-testület megbízza polgármestert a további teendők ellátásával.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: - Lesi Árpád polgármester - Kelemen Henrietta jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- Kelemen Henrietta jegyző

- Vass Erika hatósági csoport csoportvezető

- Irattár  

Scroll to Top