"A Kormány 1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozata 
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról 
A Kormány 
1. egyetért a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásjuttatással a zajvédelmi intézkedések teljesítése, a zajterhelés monitorozásához szükséges feladatok, beruházások, a Nemzetközi Automobil Szövetség által előírt feltételekhez szükséges műszaki átalakítások, valamint a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 50%-os üzletrésze megvásárlásának végrehajtása érdekében; 
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében 680 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint; 
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: azonnal 
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti célok megvalósítása érdekében a 2. pont szerinti összeggel gondoskodjon a tőkeemelés végrehajtásáról a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaságban. 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: a 2. pont szerinti intézkedés végrehajtását követően, azonnal.
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök"

Tag(s): 
Scroll to Top