Testületi ülések jegyzőkönyvei 2016

Testületi ülések kivonatai 2015

Kivonatok

A képviselő-testületi ülések kivonatai PDF kiterjesztésben találhatóak meg oldalunkon, amennyiben nem tudná megnyitni, telepítsen egy PDF-nézegető programot (pl.: Adobe Reader vagy Foxit Reader)!
A két program letölthető a nevükre kattintva! 

Kivonataink évekre visszamenőlegesen megtalálhatóak honlapunkon, a megfelelő évszám kiválasztásával megtekintheti az adott évben kibocsátott rendeleteinket. 

 

Kivonataink folyamatosan kerülnek fel honlapunkra, kérem keresse fel ismételten, amennyiben olyan jegyzőkönyvet keres, amely jelenleg még nem található meg!
Közbeszerzési Szabályzat.pdf
Versenyeztetési Szabályzat.pdf
Esélyegyenlőségi Terv.pdf
2015
3_2015.-A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16_2006.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
6_2015.-Tájékoztatás a dr. Havay Miklós háziorvosi ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról.pdf
7_2015.-Beszerzési eljárás a Hungaroringgel kötött szerződés kapcsán.pdf
8_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (fsz.2.).pdf
9_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (1. em. 5.).pdf
12_2015.-Nagy Anna képviselői indítványa.pdf
15_2015.-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázóival kapcsolattartó kijelölése.pdf
18_2015.-A Forrás Művelődési Ház státuszbővítési kérelme.pdf
19_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (később módosított).pdf
20_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (ad-hoc bizottság).pdf
21_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (pályázati kiírás).pdf
22_2015.-Új Kerepesi Polgárőr Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme.pdf
23_2015.zárt-Horváth László és Horváth Lászlóné népművészek életjáradékának lehetősége.pdf
25_2015.-Beavatkozóként való részvétel a Hungaroring Sport Zrt. és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közötti bírósági eljárásban.pdf
26_2015.-A képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 28_2008.(X.9.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
28_2015.-Intézkedési terv az Állami Számvevőszék által végzett szabályszerűségi ellenőrzés 2015. február 2-án kelt jelentésének megállapításaihoz.pdf
29_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (Fsz. 2. és I. em. 5.) - adásvételi szerződések jóváhagyása.pdf
30_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (Fsz. 2. és I. em. 5.) - adásvételi szerződések jóváhagyása.pdf
31_2015.-Tulajdonosi ajánlat a Kerepes 4472 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat által történő megvételére.pdf
34_2015.-Szolgáltató kiválasztása kapcsolattartást elősegítő telefonkészülék biztosítására.pdf
35_2015.-Nagy Irén képviselő bizottsági tagsággal kapcsolatos nyilatkozata.pdf
36_2015.-A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás kérdése.pdf
38_2015.zárt-Lengyelné Jankovics Mária óvodavezető kérelme.pdf
40_2015.zárt-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága.pdf
41_2015.-Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról.pdf
42_2015.-Felajánlás a körzeti megbízott rendőrök munkavégzéséhez.pdf
43_2015.-Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója.pdf
50_2015.-A Kerepesi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2015. évi teljesítményértékelésének szempontjai.pdf
53_2015.-Szivárvány Óvoda bővítése pályázat útján.pdf
57_2015.-Szőlő utca 5. szám alatti ingatlanok értékesítése - I. em. 6., Fsz. 3..pdf
58_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának összetétele, feladatköre (1. határozat).pdf
59_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának összetétele, feladatköre (2. határozat).pdf
60_2015.-A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda és a Kerepesi Babaliget Bölcsőde beiratkozási időpontjának meghatározása a 2015_2016. évre.pdf
62_2015.-Kerepesi Római Katolikus Egyházközség (Szilasligeti Karitász Csoport) támogatási szerződésének módosítása.pdf
63_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (1. határozat).pdf
64_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (2. határozat).pdf
65_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (3. határozat).pdf
69_2015.-Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
70_2015.-Arza Bt. szerződésmódosítás iránti kérelme.pdf
72_2015.-Új Kerepesi Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatása.pdf
76_2015.-A Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okirat módosításának támogatása.pdf
78_2015.-Gombkötő Róbert képviselő Kerepes Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos önkormányzati döntés.pdf
80_2015.-Telekom telefonszolgáltatóval megkötött szerződés jóváhagyása.pdf
81_2015.-Tájékoztatás a rendőrség részére felajánlott laptop átvétele ügyében létrejött szerződésről.pdf
82_2015.-Tájékoztatás a 4416 hrsz-ú területet érintő telekalakításhoz kapcsolódó szerződésről.pdf
83_2015.-Tájékoztatás a 2879 hrsz-ú területet érintő telekalakításhoz kapcsolódó szerződésről.pdf
84_2015.-ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés felülvizsgálata (1. határozat).pdf
85_2015.-ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés felülvizsgálata (2. határozat).pdf
87_2015.-Kerepesi Sportbarátok Egyesületének támogatási szerződése.pdf
89_2015.-Polgárőrséggel megkötött megállapodás jóváhagyása.pdf
90_2015.-Beszámoló a közterület-felügyelők 2014. évi munkájáról.pdf
91_2015.-Beszámoló a Forrás Művelődési Ház 2014. évi munkájáról.pdf
92_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (1. határozat).pdf
93_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (2. határozat).pdf
94_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (3. határozat).pdf
95_2015.-100 000 forint összegű támogatás a Kárpátaljai gyermekeknek.pdf
98_2015.-Támogatás a Kárpátaljai gyermekeknek (Nagy Irén képviselő felajánlása).pdf
105_2015.-Kerepesi Vélemény című havilappal kapcsolatban felmerült kérdések.pdf
107_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (1. határozat).pdf
108_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (2. határozat).pdf
109_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (3. határozat).pdf
110_2015.-A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf
117_2015.-A Flór Ferenc Kórház fizetős parkolójával kapcsolatos levél.pdf
120_2015.-Önkormányzati tulajdonú konyha építésére, vagy meglévő konyha bővítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázat benyújtása.pdf
121_2015.-Belső ellenőr 2014. évi beszámolója.pdf
122_2015.-Belső ellenőrzési tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása.pdf
123_2015.-Általános iskolával kapcsolatos tervpályázat és ideiglenes tantermekre vonatkozó javaslat (1. határozat).pdf
124_2015.-Általános iskolával kapcsolatos tervpályázat és ideiglenes tantermekre vonatkozó javaslat (2. határozat).pdf
125_2015.-Közbeszerző kiválasztása beszerzések bonyolítására.pdf
126_2015.-Beszámoló a település gyermekvédelmi helyzetéről.pdf
127_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről (1. határozat).pdf
128_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről (2. határozat).pdf
131_2015.-Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása.pdf
132_2015.-Szőlő utca 5_E. 1. em. 6-os lakás értékesítési pályázat elbírálása.pdf
136_2015.-Önkormányzati infrastrukturális fejlesztések lakossági igények alapján - képviselői javaslatok összegzése.pdf
142_2015.-Víg János képviselő 2015. május havi tiszteletdíjának járulékokkal együtt történő felajánlása az Új Kerepesi Polgárőr Egyesület részére.pdf
143_2015.-Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák és sportház üzemeltetésére pályázati kiírás.pdf
144_2015.-Enter Art Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt-vel kötendő szerződés.pdf
145_2015.-Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó Közgyűlésén való képviseletre.pdf
146_2015.zárt-Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése.pdf
149_2015.-Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. törzstőke-pótlásához.pdf
152_2015.-Óvoda Alapító Okiratának módosítása.pdf
154_2015.-Kerepes Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának (Local Agenda 21) elfogadása (1. határozat).pdf
155_2015.-Kerepes Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának (Local Agenda 21) elfogadása (2. határozat).pdf
156_2015.-Belső ellenőri intézkedési terv.pdf
157_2015.-Iskolai belső átalakítás költségei, iskolabútorok beszerzése.pdf
158_2015.-Tájékoztatás az általános iskola bővítésének fenntartói támogatási helyzetéről.pdf
160_2015.-Ideiglenes szerződés közétkeztetési feladatok ellátására az ELAMEN Zrt-vel.pdf
161_2015.-Arza Bt. képviselőjének tájékoztatása az eddig elvégzett és tervezett munkálatokról.pdf
162_2015.-Szőlő dűlő 6140_3 hrsz-ú ingatlan ajándékozása.pdf
167_2015.-Önkormányzati intézményekben történő kazáncsere.pdf
173_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről II. (1. határozat).pdf
174_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről II. (2. határozat).pdf
177_2015.-Az általános iskola és a háziorvosi, védőnői szolgálatok épületeinek üzemeltetési kérdései.pdf
181_2015.-Játszótéri eszközök cseréjéről készített tájékoztatás.pdf
182_2015.-Játszótéri eszközök cseréjéről készített tájékoztatás.pdf
183_2015.-Közbeszerzési tanácsadóval megkötött szerződésről tájékoztatás.pdf
184_2015.-Tájékoztató a Szabadság út és Mogyoródi út környezetében lévő közterületi csomópont rendezéséről.pdf
185_2015.-Tájékoztatás a Windhager Kft-vel megkötött módosító szerződésről.pdf
191_2015.-A Római Katolikus Egyházközséggel kötendő bérleti szerződés jóváhagyása.pdf
192_2015.-Felújítási munkálatok elvégzése a Római Katolikus Egyházközségtől könyvtár céljára bérelt ingatlanon.pdf
195_2015.-Beszámoló a közoktatási _ köznevelési intézmények 2014_2015. tanévi _ nevelési évi tevékenységéről (óvoda).pdf
196_2015.-Beszámoló a közoktatási _ köznevelési intézmények 2014_2015. tanévi _ nevelési évi tevékenységéről (iskola).pdf
201_2015.-Tájékoztatás a kerepesi 1713_2 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő) tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos eljárás állásáról.pdf
202_2015.-A Kerepes, Szőlő utca 5_E. 1. em. 6-os önkormányzati lakás adásvétele.pdf
205_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének béremelése.pdf
206_2015.-Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének illetményével kapcsolatos döntés meghozatala.pdf
209_2015.-Önkormányzati viziközművekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2015. évi felülvizsgálata.pdf
210_2015.-Döntés képviselői javaslatok alapján közterületi fejlesztésekről.pdf
215_2015.-Varga József műkőkészítő családi kriptahely iránti kérelme.pdf
219_2015.-Tájékoztatás az iskoláztatással kapcsolatos szülői kérdőívek tartalmának módosításáról.pdf
220_2015.-Tájékoztatás az EnterArt Bt-vel megkötött szerződésről.pdf
221_2015.-Tájékoztatás az Elamen Zrt-vel megkötött szerződés hosszabbításáról.pdf
223_2015.-Internet- és telefonszolgáltató-váltás előkészítése.pdf
224_2015.-Rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása (1. határozat).pdf
225_2015.-Rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása (2. határozat).pdf
226_2015.-Polgármesteri tájékoztatás 2015. évi szabadsága igénybevételéről.pdf
228_2015.-Bakai Kálmán képviselői javaslata a Hungaroringgel való tárgyaláshoz.pdf
229_2015.-Rádiófrekvencia helyre vonatkozó pályázati lehetőség.pdf
230_2015.-zárt-Horváth László és Horváth Lászlóné fafaragó művészek felajánlásának ügye.pdf

Testületi ülések kivonatai 2014

2014
2014. évi Közbeszerzési Terv.pdf
2_2014.-Rendőriroda számára helyiség biztosítása.pdf
3_2014.-Beszámoló a Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.pdf
4_2014.-A Szilas TV egyszeri hozzájárulás iránti kérelme műszaki fejlesztéshez.pdf
6_2014_MAVIR villamos állomás szerződés-tervezet 0141 hrsz..pdf
15_2014.zárt-Könyvtárvezetői pályázat elbírálása.pdf
16_2014.zárt-Bölcsődevezetői pályázat elbírálása.pdf
25_2014.-Köztéri szobor állítása a 1716_97 hrsz-ú ingatlanon, a Wéber Ede – Wesselényi utca sarkán.pdf
26_2014.-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény energetikai pályázata.pdf
30_2014.-AO-ovoda.pdf 31_2014.-Kerepes Szilas-patak Szilasligeti mellékága, árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítése.pdf
33_2014.-Orvosi rendelők akadálymentesítése.pdf
37_2014.-Helyi értékvédelmi rendelet előkészítése.pdf
40_2014.-a Wéber Ede – Wesselényi utca sarkán állítandó köztéri szoborral kapcsolatos pályázati felhívás.pdf
43_2014.-Újraélesztő készülék vásárlása.pdf
44_2014.-Könyvtárvezető részére költségtérítés megállapítása.pdf
48_2014.zárt-Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői pályázatának elbírálása.pdf
49_2014.zárt-Babaliget Bölcsőde vezetőjének döntésével kapcsolatos tájékoztatás (1. határozat).pdf
50_2014.zárt-Babaliget Bölcsőde vezetőjének döntésével kapcsolatos tájékoztatás (2. határozat).pdf
51_2014.zárt-Babaliget Bölcsőde vezetőjének döntésével kapcsolatos tájékoztatás (3. határozat).pdf
52_2014.zárt-Babaliget Bölcsőde vezetőjének döntésével kapcsolatos tájékoztatás (4. határozat).pdf
53_2014.-Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója.pdf
54_2014.-SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2013. évi beszámolója.pdf
56_2014.-A szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7_2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
57_2014.-A kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7_2012. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
58_2014.-Kerepesi Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2014. évi teljesítményértékelésének szempontjai.pdf
59_2014.-Elkerülő út TSZT ütemezés módosítása.pdf
61_2014.-Belső ellenőrzési tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása.pdf
64_2014.-Általános iskola energetikai pályázata.pdf
70_2014.-Kerepesi Vélemény kiadói szerződése.pdf
72_2014.-SZAK vezetőjének munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés iránti kérelme.pdf
73_2014.-Forrás Művelődési Ház státuszbővítési kérelme.pdf
77_2014.-Kerepesi Szivárvány Óvoda Szülői Munkaközösségének kérelme.pdf
78_2014.-Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.pdf
81_2014.-Belső ellenőr beszámolója.pdf
87_2014.-Beszámoló a Forrás Művelődési Ház 2013. évi munkájáról.pdf
88_2014.-Beszámoló a közterület-felügyelők 2013. évi munkájáról.pdf
89_2014.-Csicsergő Óvoda bővítésével együtt járó létszámbővítés.pdf
95_2014.-Kerepes Város közbiztonságának fejlesztése térfigyelő kamerarendszer kiépítésével elnevezésű pályázatról tájékoztató.pdf
96_2014.-Belső kontrollrendszer vizsgálata.pdf
97_2014.-Polgármesteri Hivatal létszámkeretének bővítése.pdf
98_2014.-Kerepes Bartók Béla utca 2373 hrsz. épület műszaki állapota.pdf
100_2014.zart-Forrás Művelődési Ház vezetői pályázatának elbírálása.pdf
101_2014.zart-Babaliget Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása.pdf
103_2014.-Ivóvízminőség-javító projekt.pdf
108_2014.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. jegyzett tőke emelése.pdf
112_2014.-Beszámoló a település gyermekvédelmi helyzetéről.pdf
113_2014.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről.pdf
119_2014.-Szőlő u. 5E. TT. 7. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésére vonatkozó szerződés.pdf
122_2014.-Öv utca felújítására vonatkozó megállapodás, kivitelezői kiválasztási eljárás.pdf
125_2014.-Utca jelzőtáblák.pdf
126_2014.-Babaliget Bölcsőde udvarába játékok elhelyezése.pdf
131_2014.-SZEM – mozgalom.pdf
133_2014.-Számlavezető bank kiválasztása.pdf
137_2014.-dr. Vaszil László házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó szerződésének meghosszabbítása.pdf
138_2014.-Sas utca, Előd utca, Szabadság út és Ady Endre utca szakaszainak felújítására vonatkozó közbeszerzési felhívás és ajánlati dokumentáció.pdf
141_2014.-Utca jelzőtáblák kivitelezőjének kiválasztása.pdf
142_2014.-Iskola belső és udvari átalakítási munkálatai.pdf
143_2014.-0225 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásának megkérése az MNV Zrt-től.pdf
144_2014.-Forrás Művelődési Ház 2014. évi támogatási összegének megemelése.pdf
145_2014.-Forrás Művelődési Ház által szervezett rendezvény támogatása.pdf
147_2014.-Szilasligeti Hét Vezér Íjász, Solymász és Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme.pdf
149_2014.-Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.pdf
155_2014.-Védőnői praxis finanszírozás-bővítése.pdf
156_2014.zart-Horváth házaspárral kötendő életjáradéki szerződés.pdf
157_2014.zart-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízása.pdf
159_2014.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. cégbírósági eljárásával összefüggő döntések meghozatala.pdf
160_2014.-A KMOP-4.6.1-11-2012 azonosító jelű, „Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben” című projekt keretében játszóeszközök beszerzése.pdf
162_2014.-Kerepes Bartók Béla utca 2373 hrsz-ú Sportház átalakítási és felújítási munkálatai kivitelezőjének kiválasztása.pdf
163_2014.-Általános iskola felújítási munkálataival összefüggő pótmunka elvégzése.pdf
166_2014.-Beszámoló a köznevelési intézmények 2013_2014. évi tevékenységéről (óvoda).pdf
167_2014.-Beszámoló a köznevelési intézmények 2013_2014. évi tevékenységéről (iskola).pdf
168_2014.-A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. megkeresése „csecsemővíz” osztás kapcsán.pdf
171_2014.-Főépítészi feladatok további ellátása.pdf
183_2014.-Hungaroring Sport Zrt-vel kötendő megállapodás.pdf
186_2014.-Önkormányzati lakások értékesítése a Szőlő u. 5_E. szám alatti társasházban.pdf
189_2014.-A Szilasvíz Kft. további működtetése.pdf
190_2014.-Elamen Zrt. szerződés módosítása, létszámkeret bővítése.pdf
191_2014.-Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.pdf
193_2014.-Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról.pdf
194_2014.-Iskolai uszodai járatra vonatkozó buszközlekedési szerződésmódosítás jóváhagyása.pdf
196_2014.-Az Új Kerepesi Polgárőr Egyesület autóvásárlási szándékának támogatása.pdf
201_2014.-Bizottságok kialakítására vonatkozó javaslat, SZMSZ módosítás előkészítése.pdf
205_2014.-SZMSZ módosítás - Jakab Mariann képviselő indítványa.pdf
206_2014.-Képviselői egyéni indítvány alapján közmű- és infrastruktúra-hálózat fejlesztése.pdf
207_2014.-Képviselői egyéni indítvány alapján közvilágításti hálózat fejlesztése.pdf
208_2014.-Képviselői egyéni indítvány alapján közösségi terek fejlesztése.pdf
209_2014.-Széchenyi István Általános Iskola épületének tetőszigetelése.pdf
214_2014.-Önkormányzati rádió és televízió üzemeltetésének lehetősége.pdf
222_2014.-Döntés az iskola tetőszigetelésének beruházásáról.pdf
223_2014.-Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről.pdf
224_2014.-2015. évi Belső ellenőrzési terv.pdf
225_2014.-Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások (roma).pdf
226_2014.-Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások (szlovák).pdf
227_2014.-Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások (német).pdf
229_2014.-Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve.pdf
230_2014.-Csaba László HVB tagságról történő lemondása.pdf
231_2014.-Hungaroring Sport Zrt-vel kötendő megállapodás.pdf
232_2014.-Hungaroring Sport Zrt-vel kötendő megállapodás.pdf
233_2014.-Hungaroring Sport Zrt-vel kötendő megállapodás.pdf
234_2014.-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztatás.pdf
235_2014.-Nagy László iskolaigazgató vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat.pdf
236_2014.-Képviselői egyéni indítvány játszóterek_közterületek biztonságossá tételére-Játszóterek körbekerítése.pdf
237_2014.-Képviselői egyéni indítvány játszóterek_közterületek biztonságossá tételére-Játszóterek közvilágításának kiépítése, fejlesztése.pdf
238_2014.-Képviselői egyéni indítvány a Hegy utca járda folytatására.pdf
240_2014.-A Sportház (2144 Kerepes, Bartók Béla utca 26., 2373 hrsz) felújításának többletköltség igényére vonatkozó aláírt szerződés.pdf
241_2014_Az Szőlő u 5 szám alatti önkormányzati lakások értékbecslése, értékesítési meghirdetése.pdf
242_2014.-A 6217_2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása.pdf
243_2014.-Új Kerepesi Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás.pdf
245_2014.-Javaslat a Forrás Művelődési Ház vezetői pályázat szakmai bíráló bizottság tagságára.pdf
246_2014.-Javaslat a Babaligeti Bölcsőde vezetői pályázat szakmai bíráló bizottság tagságára.pdf
249_2014.-Kapcsolattartást elősegítő telefonkészülékek biztosítása szociális rászorultsági alaponoc20141128115044.pdf
252_2014.-Szabó Attila, Göbölös Ferenc körzeti megbízottak és Barti Béla polgárőr elismerése.pdf
254_2014.-Beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi munkájáról.pdf
255_2014.-Gombkötő Róbert előterjesztése - Átláthatósági rendelet (1. határozat).pdf
256_2014.-Gombkötő Róbert előterjesztése - Átláthatósági rendelet (2. határozat).pdf
261_2014.zart-A Forrás Művelődési Ház vezetői pályázatának elbírálása.pdf
262_2014.zart-A Babaliget Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása.pdf

Testületi ülések kivonatai 2013

2013
2013. évi Közbeszerzési Terv.pdf
Közbeszerzési Szabályzat.pdf
Esélyegyenlőségi Terv.pdf
33_2013.(II.28.) Kormos Valéria fellebbezése krízissegély ügyben .pdf
34_2013. (II.28.)Kormos Valéria fellebbezése temetési segély ügyében.pdf
63_2013.(III.28.) Szilas TV kérelme.pdf
64_2013. (III.28.) Geletei Gábor József fellebbezése.pdf
84_2013. (IV.25.) Frajna András atya évfordulójának megbeszélése.pdf
85_2013. (IV.25.) Gáspár Augusztina és Gáspár Jázmin szemüveg vásárlás támogatása.pdf
110_2013. (V.30.) A Kerepesi Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetői állása.pdf
111_2013. (V.30.) Pedagógus naphoz kapcsolódó elismerések adományozása (iskola).pdf
112_2013. (V.30.) Pedagógus naphoz kapcsolódó elismerések adományozása (óvoda).pdf
113_2013. (V.30.) Pedagógus naphoz kapcsolódó elismerések adományozása (tiszteletdíj-felajánlás).pdf
114_2013. (V.30.) Pedagógus naphoz kapcsolódó elismerések adományozása (rendelet-módosítás).pdf
115_2013. (V.30.) Gagyi Emma térítési díj iránti kérelme.pdf
117_2013.(VI.27.)_Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.pdf
118_2013.(VI.27.)_Méhnyak rák elleni védőoltás finanszírozása.pdf
119_2013.(VI.27.)_DPMV Zrt. tanácsadó testületében történő részvétel.pdf
145_2013.(VII.17.)_Kerepes Nagyközség várossá nyilvánítása – városi cím elfogadása.pdf
146_2013.(VII.17.)_Kerepes Nagyközség várossá nyilvánítása – rendezvény.pdf
147_2013.(VII.17.)_Kerepes Nagyközség várossá nyilvánítása – programok és keret meghatározása.pdf
152_2013 (VIII.29.) Magánerős lakossági útépítés és közműfejlesztés.pdf
154_2013 (VIII.29.) Az önkormányzat 2013 évről szóló 10/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
155_2013 (VIII.29.) Adósságátvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat csere 1. határozat.pdf
156_2013. (VIII.29.) Adósságátvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat csere 2 határozat.pdf
157_2013. (VIII.29.) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények Alapító Okiratainak módosítása (szociális alapszolg.) .pdf
158_2013. (VIII.29.) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények Alapító Okiratának módosítása (hivatal).pdf
159_2013. (VIII.29.) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények Alapító Okiratának módosítása (bölcsöde).pdf
160_2013. (VIII.29.) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények Alapító Okiratának módosítása (könyvtár).pdf
162_2013 (VIII:29.) Beszámoló a Napközi-otthonos Óvoda-Bölcsőde 2012/2013.nevelési évben végzett tevékenységéről .pdf
163_2013. (VIII.29.). Beszámoló a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységéről .pdf
164_2013. (VIII.29.). Ajánlat a Kerepes 2443/1 hrsz-ú, Bartók Béla utcai FUTSAL műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére.pdf
165_2013. (VIII.29.). Gulyás Zoltán pedagógus albérlet iránti kérelme.pdf
166_2013. (VIII.29.) A kerepesi 6088, 6089, 6090 és a 6091 hrsz-ú zártkerti ingatlanok belterületbe vonása.pdf
167_2013. (VIII.29.). Kertész Teréz 2143 Kistarcsa, Rózsa u. 49. szám alatti lakos felajánlása -a 295/2 hrszú út ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.pdf
168_2013. (VIII:29.). Szőlő utca 5/E fsz. 1. szám (2518/2/A/1 hrsz.) alatti lakás vételi ajánlata.pdf
169_2013. (VIII.29.).Főépítészi feladatok ellátása.pdf
170_2013. (VIII.29.) Kerepes településrendezési eszközeinek módosítása 1. határozat.pdf
172_2013. (VIII.29.) Orvosi rendelők akadálymentesítési munkáihoz szükséges tervek elkészítőjének kiválasztása.pdf
173_2012. (VIII.29.) Forrás Művelődési Ház garanciális munkái elkészítésére kivitelező kiválasztása.pdf
174_2013. (VIII:29.) Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének választása.pdf
175_2013. (VIII.29.) A Kerepesi Körtéfa Nemzetközi Fesztivál rendezvény költségeinek támogatása.pdf
176_2013. (VIII.29.) Kerepes, Gyár utca 5. szám alatti, 2800/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése.pdf
177_2013. (VIII.29.) Méhnyakrák elleni védőoltás kampányának támogatása .pdf
178_2013. (VIII.29.) Babaliget Bölcsődében meglévő hiányosságok megszüntetése 1. határozat.pdf
179_2013. (VIII.29.) Babaliget Bölcsődében meglévő hiányosságok megszüntetése 2. határozat.pdf
180_2013. (IX.26.) Kerepes Nagyközség Önkormányzat 2013. I.félévi költségvetési beszámolója.pdf
181_2013. (IX.26.) Vagyongazdálkodási terv.pdf
182_2013. (IX.26.) Tájékoztató a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola 2013/2014. tanév indításáról.pdf
183_2013. (IX.26.) Tájékoztató a Napközi-otthonos Óvoda-Bölcsőde 2013/2014 tanév indításáról.pdf
184_2013. (IX.26.) Szekeres Pál ingatlantulajdonos kérelme .pdf
185_2013. (IX.26.) Kovács Ernőné Kerepes, Bajcsy Zs.u..110. szám alatti lakos albérlet iránti kérelme.pdf
186_2013. (IX.26.) Gulyás Zoltán pedagógus albérlet iránti kérelme.pdf
187_2013. (IX. 26.) Települési Esélyegyenlőségi Terv és Intézkedési Terv elfogadása.pdf
188_2013. (IX.26.) Önkormányzati utak terveinek elkészítésére tervező kiválasztása.pdf
189_2013. (IX.26.) Tájékoztatás főépítészi szerződésről.pdf
190_2013. (IX.26.) Mártírok, Ady, Hársfa utcák javítása.pdf
191_2013. (IX.26.).Tűzcsap építése a Vörösmarty utcában pdf
192_2013. (IX.26.) Intézményvezetői pótlék megállapítása.pdf
193_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 1..pdf
194_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 2..pdf
195_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 3..pdf
196_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 4..pdf
197_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 5..pdf
198_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 6..pdf
199_2013. (IX.26.9 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak, Engesztelő Zarándokút megvalósításának támogatása 7..pdf
200_2013. (IX.26.) Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról.pdf
201_2013. (IX.26.) Polgármesteri jelentés az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.pdf
202_2013. (IX.26.) Önálló költségvetési intézmény létrehozása.pdf
203_2013. (IX:26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás.pdf
204_2013. (IX.26.) Intézményi tanácsba delegálás.pdf
205_2013. (IX.26.) Beszámoló a Kft. 2013. I.félévi gazdálkodásáról.pdf
206_2013. (IX.26.) Plakátozás rendje.pdf
207_2013. (IX.26.) Díszpolgári címre jelöltek.pdf
208_2013. (IX.26.) Kerepes Kultúrájáért díj odaítélése.pdf
209_2013. (X.1..) Együttműködési Megállapodás a Hungaroring Sport Zrt.-vel 1.pdf
210_2013. (X.1..) Együttműködési Megállapodás a Hungaroring Sport Zrt.-vel 2.pdf
211_2013. (X.1..) Együttműködési Megállapodás a Hungaroring Sport Zrt.-vel 3.pdf
212_2013. (X.1.) Gyulai Pál utca és Kiss József utca lakóinak útépítéssel kapcsolatos megállapodás és döntés.pdf
230. Döntés településképi véleményezési, bejelentési eljárás és településképi kötelezés részletes szabályiról szóló önkormányzati rendelet szükségességéről.pdf
231. Településrendezési eszközök összefoglalója.pdf
232. Az M31-es autópálya és 3-as számú főút melletti területek szabályozása.pdf
233. A 026 hrsz-ú terület szabályozása.pdf
234. Az Alföldi utca aszfaltozása és tűzcsap létesítése.pdf
235. A Vörösmarty utca forgalmi rend változása.pdf
236. Ingyenes útleadáshoz kapcsolódó jóváhagyó testületi döntések meghozatala.pdf
237. A Geohidro Geotechnikai Kft – vel kötendő szerződés tervezete.pdf
238. HÉSZ módosítás Zöld Híd kérelmére.pdf
239. A Bölcsőde önálló költségvetési intézmény létrehozásához és működtetéséhez szükséges szakmai dokumentumok (bölcsőde).pdf
240. Óvoda Alapító Okirat.pdf
241. A Bölcsőde önálló költségvetési intézmény létrehozásához és működtetéséhez szükséges szakmai dokumentumok (szakmai bizottság).pdf
242. Könyvtár Alapító Okirat.pdf
243 zárt Könyvtárvezetői pályázat eredménye.pdf
244 zárt Javaslat Katolikus Kultúráért díjazott személyre.pdf
245 2013. III. negyedévi költségvetési beszámoló.pdf
246 2014. évi belső ellenőrzési terv.pdf
247 utca elnevezés.pdf
248 bizottsági tagok dr. vincze lajos.pdf
249 bizottsági tagok pordán miklós.pdf
250 bizottsági tagok kóbor tamás.pdf
251 gyár utca 5. értékesítése.pdf
252 Kovács Ernőné lakás bérlése.pdf
253 Árajánlat kérése a Kerepes Rádiótól.pdf
254 Nemzetiségi önkormányzatok megjelenése a Kerepesi Véleményben.pdf
255 bizottsági tagok választása kovács ernőné.pdf
256 Szilasligeti Közösségi Ház munkálatai.pdf
257 könyvtárvezető megbízása.pdf
258 könyvtárvezetői pályázat ismételt kiírása.pdf
259_2013._AO_Babaliget_Bölcsőde.pdf
260_2013.(XII.18.)erdelyi_csalad_tamogatasa.pdf
261_2013.(XII.18.)diszpolgari_cim_rendeletmod..pdf
262_2013.(XII.18.)AO_Polgarmesteri_Hivatal.pdf

Testületi ülések kivonatai 2013_2

Korábbi képviselő-testületi ülések kivonatai

2009. február 4:
Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2009. évi I. fordulós költségvetési javaslata
2009. január 12
Dr. Vincze Lajos háziorvos szerződésének meghosszabítása
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató létrehozása
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató programjának elfogadása
Tájékoztatás közétkeztetési közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás módosításáról
2008. december 17:
Javaslat "Év Pedagógusa" kitüntető cím létrhozására
A Kerepesi Községszolgáltató Kht. ügyvezetőjének megbízása
011 hrsz-ú ingatlanból telkek vásárlása
6299/5. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
2009. évi belső ellenőrzési munkaterv
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása
Tájékoztatás a Gyár utcai ingatlan felvásárlásáról
Önkormányzati sportlétesítmény
Keret-közbeszerzési eljárás eredménye
Panoráma telektömbben szabályozási kérelem
Rákóczi szövetség kérelme
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Ivóvíz közműfejlesztés a Széphegy utcában
Szociális intézmény létrehozása
Utak és járdák csúszásmentesítése
Várossá nyilvánítás pályázatának tárgya
Nevelési tanácsadó létrehozása
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának elfogadása
Scroll to Top