Kivonatok

A képviselő-testületi ülések kivonatai PDF kiterjesztésben találhatóak meg oldalunkon, amennyiben nem tudná megnyitni, telepítsen egy PDF-nézegető programot (pl.: Adobe Reader vagy Foxit Reader)!
A két program letölthető a nevükre kattintva! 

Kivonataink évekre visszamenőlegesen megtalálhatóak honlapunkon, a megfelelő évszám kiválasztásával megtekintheti az adott évben kibocsátott rendeleteinket. 

 

Kivonataink folyamatosan kerülnek fel honlapunkra, kérem keresse fel ismételten, amennyiben olyan jegyzőkönyvet keres, amely jelenleg még nem található meg!
Közbeszerzési Szabályzat.pdf
Versenyeztetési Szabályzat.pdf
Esélyegyenlőségi Terv.pdf
2015
3_2015.-A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16_2006.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
6_2015.-Tájékoztatás a dr. Havay Miklós háziorvosi ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról.pdf
7_2015.-Beszerzési eljárás a Hungaroringgel kötött szerződés kapcsán.pdf
8_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (fsz.2.).pdf
9_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (1. em. 5.).pdf
12_2015.-Nagy Anna képviselői indítványa.pdf
15_2015.-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat nyertes pályázóival kapcsolattartó kijelölése.pdf
18_2015.-A Forrás Művelődési Ház státuszbővítési kérelme.pdf
19_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (később módosított).pdf
20_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (ad-hoc bizottság).pdf
21_2015.-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás (pályázati kiírás).pdf
22_2015.-Új Kerepesi Polgárőr Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme.pdf
23_2015.zárt-Horváth László és Horváth Lászlóné népművészek életjáradékának lehetősége.pdf
25_2015.-Beavatkozóként való részvétel a Hungaroring Sport Zrt. és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közötti bírósági eljárásban.pdf
26_2015.-A képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 28_2008.(X.9.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf
28_2015.-Intézkedési terv az Állami Számvevőszék által végzett szabályszerűségi ellenőrzés 2015. február 2-án kelt jelentésének megállapításaihoz.pdf
29_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (Fsz. 2. és I. em. 5.) - adásvételi szerződések jóváhagyása.pdf
30_2015.-Kerepes, Szőlő utca 5_E. szám alatti önkormányzati lakások értékesítése (Fsz. 2. és I. em. 5.) - adásvételi szerződések jóváhagyása.pdf
31_2015.-Tulajdonosi ajánlat a Kerepes 4472 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat által történő megvételére.pdf
34_2015.-Szolgáltató kiválasztása kapcsolattartást elősegítő telefonkészülék biztosítására.pdf
35_2015.-Nagy Irén képviselő bizottsági tagsággal kapcsolatos nyilatkozata.pdf
36_2015.-A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás kérdése.pdf
38_2015.zárt-Lengyelné Jankovics Mária óvodavezető kérelme.pdf
40_2015.zárt-Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága.pdf
41_2015.-Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról.pdf
42_2015.-Felajánlás a körzeti megbízott rendőrök munkavégzéséhez.pdf
43_2015.-Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója.pdf
50_2015.-A Kerepesi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2015. évi teljesítményértékelésének szempontjai.pdf
53_2015.-Szivárvány Óvoda bővítése pályázat útján.pdf
57_2015.-Szőlő utca 5. szám alatti ingatlanok értékesítése - I. em. 6., Fsz. 3..pdf
58_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának összetétele, feladatköre (1. határozat).pdf
59_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának összetétele, feladatköre (2. határozat).pdf
60_2015.-A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda és a Kerepesi Babaliget Bölcsőde beiratkozási időpontjának meghatározása a 2015_2016. évre.pdf
62_2015.-Kerepesi Római Katolikus Egyházközség (Szilasligeti Karitász Csoport) támogatási szerződésének módosítása.pdf
63_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (1. határozat).pdf
64_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (2. határozat).pdf
65_2015.-Tölgyfa Patika Bt. bérleti szerződésének lejárta (3. határozat).pdf
69_2015.-Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
70_2015.-Arza Bt. szerződésmódosítás iránti kérelme.pdf
72_2015.-Új Kerepesi Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatása.pdf
76_2015.-A Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okirat módosításának támogatása.pdf
78_2015.-Gombkötő Róbert képviselő Kerepes Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos önkormányzati döntés.pdf
80_2015.-Telekom telefonszolgáltatóval megkötött szerződés jóváhagyása.pdf
81_2015.-Tájékoztatás a rendőrség részére felajánlott laptop átvétele ügyében létrejött szerződésről.pdf
82_2015.-Tájékoztatás a 4416 hrsz-ú területet érintő telekalakításhoz kapcsolódó szerződésről.pdf
83_2015.-Tájékoztatás a 2879 hrsz-ú területet érintő telekalakításhoz kapcsolódó szerződésről.pdf
84_2015.-ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés felülvizsgálata (1. határozat).pdf
85_2015.-ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés felülvizsgálata (2. határozat).pdf
87_2015.-Kerepesi Sportbarátok Egyesületének támogatási szerződése.pdf
89_2015.-Polgárőrséggel megkötött megállapodás jóváhagyása.pdf
90_2015.-Beszámoló a közterület-felügyelők 2014. évi munkájáról.pdf
91_2015.-Beszámoló a Forrás Művelődési Ház 2014. évi munkájáról.pdf
92_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (1. határozat).pdf
93_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (2. határozat).pdf
94_2015.-Bizottsági javaslat a Kerepesi Települési Értéktárban összegyűjtött értékek átmeneti tárolására (3. határozat).pdf
95_2015.-100 000 forint összegű támogatás a Kárpátaljai gyermekeknek.pdf
98_2015.-Támogatás a Kárpátaljai gyermekeknek (Nagy Irén képviselő felajánlása).pdf
105_2015.-Kerepesi Vélemény című havilappal kapcsolatban felmerült kérdések.pdf
107_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (1. határozat).pdf
108_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (2. határozat).pdf
109_2015.-Közétkeztetést ellátó konyha tervezőjének kiválasztása (3. határozat).pdf
110_2015.-A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf
117_2015.-A Flór Ferenc Kórház fizetős parkolójával kapcsolatos levél.pdf
120_2015.-Önkormányzati tulajdonú konyha építésére, vagy meglévő konyha bővítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázat benyújtása.pdf
121_2015.-Belső ellenőr 2014. évi beszámolója.pdf
122_2015.-Belső ellenőrzési tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása.pdf
123_2015.-Általános iskolával kapcsolatos tervpályázat és ideiglenes tantermekre vonatkozó javaslat (1. határozat).pdf
124_2015.-Általános iskolával kapcsolatos tervpályázat és ideiglenes tantermekre vonatkozó javaslat (2. határozat).pdf
125_2015.-Közbeszerző kiválasztása beszerzések bonyolítására.pdf
126_2015.-Beszámoló a település gyermekvédelmi helyzetéről.pdf
127_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről (1. határozat).pdf
128_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről (2. határozat).pdf
131_2015.-Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása.pdf
132_2015.-Szőlő utca 5_E. 1. em. 6-os lakás értékesítési pályázat elbírálása.pdf
136_2015.-Önkormányzati infrastrukturális fejlesztések lakossági igények alapján - képviselői javaslatok összegzése.pdf
142_2015.-Víg János képviselő 2015. május havi tiszteletdíjának járulékokkal együtt történő felajánlása az Új Kerepesi Polgárőr Egyesület részére.pdf
143_2015.-Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák és sportház üzemeltetésére pályázati kiírás.pdf
144_2015.-Enter Art Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt-vel kötendő szerződés.pdf
145_2015.-Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó Közgyűlésén való képviseletre.pdf
146_2015.zárt-Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése.pdf
149_2015.-Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. törzstőke-pótlásához.pdf
152_2015.-Óvoda Alapító Okiratának módosítása.pdf
154_2015.-Kerepes Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának (Local Agenda 21) elfogadása (1. határozat).pdf
155_2015.-Kerepes Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának (Local Agenda 21) elfogadása (2. határozat).pdf
156_2015.-Belső ellenőri intézkedési terv.pdf
157_2015.-Iskolai belső átalakítás költségei, iskolabútorok beszerzése.pdf
158_2015.-Tájékoztatás az általános iskola bővítésének fenntartói támogatási helyzetéről.pdf
160_2015.-Ideiglenes szerződés közétkeztetési feladatok ellátására az ELAMEN Zrt-vel.pdf
161_2015.-Arza Bt. képviselőjének tájékoztatása az eddig elvégzett és tervezett munkálatokról.pdf
162_2015.-Szőlő dűlő 6140_3 hrsz-ú ingatlan ajándékozása.pdf
167_2015.-Önkormányzati intézményekben történő kazáncsere.pdf
173_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről II. (1. határozat).pdf
174_2015.-Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről II. (2. határozat).pdf
177_2015.-Az általános iskola és a háziorvosi, védőnői szolgálatok épületeinek üzemeltetési kérdései.pdf
181_2015.-Játszótéri eszközök cseréjéről készített tájékoztatás.pdf
182_2015.-Játszótéri eszközök cseréjéről készített tájékoztatás.pdf
183_2015.-Közbeszerzési tanácsadóval megkötött szerződésről tájékoztatás.pdf
184_2015.-Tájékoztató a Szabadság út és Mogyoródi út környezetében lévő közterületi csomópont rendezéséről.pdf
185_2015.-Tájékoztatás a Windhager Kft-vel megkötött módosító szerződésről.pdf
191_2015.-A Római Katolikus Egyházközséggel kötendő bérleti szerződés jóváhagyása.pdf
192_2015.-Felújítási munkálatok elvégzése a Római Katolikus Egyházközségtől könyvtár céljára bérelt ingatlanon.pdf
195_2015.-Beszámoló a közoktatási _ köznevelési intézmények 2014_2015. tanévi _ nevelési évi tevékenységéről (óvoda).pdf
196_2015.-Beszámoló a közoktatási _ köznevelési intézmények 2014_2015. tanévi _ nevelési évi tevékenységéről (iskola).pdf
201_2015.-Tájékoztatás a kerepesi 1713_2 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő) tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos eljárás állásáról.pdf
202_2015.-A Kerepes, Szőlő utca 5_E. 1. em. 6-os önkormányzati lakás adásvétele.pdf
205_2015.-A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének béremelése.pdf
206_2015.-Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének illetményével kapcsolatos döntés meghozatala.pdf
209_2015.-Önkormányzati viziközművekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2015. évi felülvizsgálata.pdf
210_2015.-Döntés képviselői javaslatok alapján közterületi fejlesztésekről.pdf
215_2015.-Varga József műkőkészítő családi kriptahely iránti kérelme.pdf
219_2015.-Tájékoztatás az iskoláztatással kapcsolatos szülői kérdőívek tartalmának módosításáról.pdf
220_2015.-Tájékoztatás az EnterArt Bt-vel megkötött szerződésről.pdf
221_2015.-Tájékoztatás az Elamen Zrt-vel megkötött szerződés hosszabbításáról.pdf
223_2015.-Internet- és telefonszolgáltató-váltás előkészítése.pdf
224_2015.-Rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása (1. határozat).pdf
225_2015.-Rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása (2. határozat).pdf
226_2015.-Polgármesteri tájékoztatás 2015. évi szabadsága igénybevételéről.pdf
228_2015.-Bakai Kálmán képviselői javaslata a Hungaroringgel való tárgyaláshoz.pdf
229_2015.-Rádiófrekvencia helyre vonatkozó pályázati lehetőség.pdf
230_2015.-zárt-Horváth László és Horváth Lászlóné fafaragó művészek felajánlásának ügye.pdf
Scroll to Top