Titkársági ügyintéző

Kerepesi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Jegyző és Polgármester vonatkozásában a titkársági feladatok ellátása,szervezési, leírói, koordinációs, nyilvántartói és protokoll tevékenységek tekintetében. At önkormányzati szervezési ügyek ellátása, közreműködés az ügyiratkezelésben, iktatásban, postázásban, a Képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében, a Jegyző és a Polgármester által meghatározott feladatok ellátása. Kapcsolattartás az Intézményvezetőkkel, külső partnerekkel, lakossággal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, közszolgálati felsőfokú szakképzettség,

- ASP rendszer ismerete, önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Kata nyújt, a 20/559-8910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kerepesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: titkárság , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

- Elektronikus úton Balatoni Kata részére a munkaugy@kerepes.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

 

Scroll to Top