KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-059

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

@: onkormanyzat@kerepes.hu

 

POLGÁRMESTER

 

FRANKA PÁL TIBOR

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 18. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/122-es mellék vagy a Titkárság 06-28/561-059

Mobil: 06-20/559-89-05

@: polgarmester@kerepes.hu

 

ALPOLGÁRMESTER

 

KISS KÁROLY

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: I. em. 21. iroda

Telefon: 06-28/561-050/103-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-25

@: alpolgarmester@kerepes.hu

Félfogadása: Kedden 15:00-16:00 óra között

 

JEGYZŐ

 

OLÁH JÁNOS ATTILA

Elérhetősége: I. em. 20. sz. iroda,

Tel.: központi telefonszám 101-es mellék, előzetes időpont egyeztetés a Titkárságon keresztül

Mobil: 06-20/559-89-03

@: jegyzo@kerepes.hu

Félfogadása: Szerdán 8:00-16:00 óra között

 

TITKÁRSÁG

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 111-es mellék

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

 

AZ IRODÁK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

ALJEGYZŐ

 

DR. FILA LÁSZLÓ

Elérhetősége: fsz. 7. sz. iroda

Mobil: 06-20/559-89-15

Tel.: 06-28/561-050/120-as mellék

@: aljegyzo@kerepes.hu

@: igazgatas@kerepes.hu

Ügytípusok: állattartás; birtokvédelem; ipar, kereskedelem: bejelentésköteles, működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység, telephely engedélyek, szálláshely-nyilvántartás; termőföld bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

Közvetlen irányítása alá tartozó hivatali egységek, irodák:

Igazgatási Iroda – fsz. 2. és 5. sz. iroda, Ügyfélszolgálat, Iktató, Közterület-felügyelő

 

1. IGAZGATÁSI IRODA

 

1.1. IGAZGATÁSI IRODA - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Ügyintéző: BARAN GÁBORNÉ

MATUZNÉ BENCZE HAJNALKA

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat. Ellátja az eb- és méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

 

1.2. IGAZGATÁSI IRODA - HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 2. sz. iroda

Mobil: 06-20/559-89-02

Tel.: 06-28/561-062, vagy központi telefonszám és 116-os mellék

HADADY EMESE

@: hadady.emese@kerepes.hu

Ügytípusok: hagyatéki ügyek; lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

GÖRÖG HAJNALKA

@: gorog.hajnalka@kerepes.hu

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók

 

1.3. IGAZGATÁSI IRODA - IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

 

1.4. IGAZGATÁSI IRODA - ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy központi telefonszám és 124-es mellék

@: anyakonyv@kerepes.hu

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

 

1.5. KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

fsz. 12. sz. iroda

PANYI CSABA

Mobil: 06-20/559-8929

 

2. ÖNKORMÁNYZATI IRODA

 

fsz. 3. sz. iroda

IRODAVEZETŐ: BONDORNÉ KISBENEDEK ÉVA ERZSÉBET

Mobil: 06-20/559-8916

06-70/436-0273

Tel.: 06-28/561-064, vagy központi telefonszám és 123-as mellék

@: kisbenedekeva@kerepes.hu

Ügytípusok: választási ügyek, polgári védelmi feladatok, lakás- és helyiségbérlet, a Képviselő-testület üléseire rendelettervezetek előkészítése, közreműködés a Közbiztonsági és Környezetvédelmi, valamint a Nemzetiségi Bizottság, továbbá a Jegyző megbízásából a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes ülésén

ÖNKORMÁNYZATI REFERENS: KÁNTOR ZSUZSANNA

@: onkormanyzat@kerepes.hu

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén, a képviselő-testületi és OKB ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül

MUNKAÜGY: BALATONI KATA

I. em. 13. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 125-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-10

@: munkaugy@kerepes.hu

 

3. ADÓ ÉS PÉNZÜGYI IRODA

 

3.1. ADÓCSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061

Mobil: 06-20/559-89-07

@: ado@kerepes.hu

ADÓCSOPORT VEZETŐ: MURÁNYINÉ KORPÁS MÁRTA

Ügytípus: gépjárműadó, idegenforgalmi adó

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 113-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

@: muranyine.korpas.marta@kerepes.hu

Ügyintézők és ügytípusok:

FÜLÖP KATALIN - kommunális adó

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi teleonszám és 114-es mellék

GÁL RICHÁRD – adó-érték bizonyítvány, idegen (adók módjára behajtandó köztartozások) behajtás, talajterhelési díj, méltányossági eljárások

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 114-es mellék

ZSIÁK ÁGNES – iparűzési adó, könyvelés (túlfizetések visszautalása), adóigazolás

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 115-ös mellék

 

 

3.2. PÉNZÜGYI CSOPORT

 

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 110-es, 128-as és 148-as mellék.

Mobil: 06-20/559-89-31

@: penzugy@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: BENE ANDREA

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 110-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-00

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

HEIDÖLNÉ KONCZ EMESE

Tel.: 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

VÉBERNÉ MÁNDÓ RITA

Tel.: 06-28/561-057, vagy központi telefonszám és 128-as mellék

 

3.3. PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

VÉBERNÉ MÁNDÓ RITA

Tel.: központi telefonszám és 117-es mellék

 

4. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy központi telefonszám, 118-as és 119-es mellék

Fax: 06-28/561-066

Mobil: 06-20-559-89-11

@: muszak@kerepes.hu

muszak1@kerepes.hu

muszak2@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

Mobil: 06-20/559-89-26

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézők és ügytípusok:

OHÁDNÉ VARGA ETELKA – szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, közművekkel történő egyeztetése, utca, házszámozás, igazolások kiadása, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ – utca és házszám igazolás kiadása, földhivatali ügyintézés, szakhatósági hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, behajtási engedélyek kiadása

 

 

 

Scroll to Top