A jegyzői feladatokat jelenleg a jegyző helyett eljáró aljegyző látja el.

Scroll to Top