Polgármesterünk magánemberként évente 50 ezer forinttal óhajtja díjazni azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá jelentős eredményt ért el tanulmányi versenyen, műveltségi, művészeti területen vagy a sportban.

A támogatásban kizárólag kerepesi lakóhellyel rendelkező és a Kerepesi Széchenyi Általános Iskolában tanuló diák részesülhet, aki jó előmenetelének köszönhetően középfokú oktatási intézménybe távozik. Franka Tibor így szeretné elismerni az iskolában folyó pedagógiai munka magas színvonalát, illetve ösztönözni a városban élő és tanuló diákok továbbtanulását.

Polgármesterünk évente 30 ezer forinttal óhajtja támogatni azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki hátrányos szociális helyzete ellenére a vele azonos nehézségekkel küszködő diákok közül dicséretre érdemes magaviseletet és tanulmányi eredményt produkál.

A díjak minden esztendőben az iskola vezetésének javaslatára az évzáró ünnepségén kerül átadásra, idén június 17-én.

Scroll to Top